Vložky válců

 

Opravy válců – vložkováním

Častou poruchou válců 2-dobých motorů je vydutí nebo prasknutí výfukové přepážky. Takto poškozený válec již nelze opravit niklasilem. Po nanesení niklasilu na svařenou přepážku dojde dříve či později k odloupnutí a zadření pístu.
V těchto případech nebo při větším poškození pracovní plochy válce je jedinou možností opravy, provést vyvložkování válce.
Vložky vyrábíme z nirezistu nebo temperované litiny.
Ceny těchto oprav se pohybují kolem 4 - 5 000,- Kč podle počtu přepouštěcích kanálů a rozsahu poškození válce.

 

Touto spolehlivou metodou lze opravit i velmi opotřebované nebo poškozené válce 4-dobých motorů.
Ceny těchto oprav jsou úměrně nižší.